alpacaKOMPASS

Lathund för veterinärer och andra intresserade

alpacaKOMPASS

I samarbete med:
Kerstin de Verdier, Leg.veterinär VMD, Hälsovården för kameldjur/SVA
Set Bornstein, Leg.veterinär VMD, docent emeritus SVA, Uppsala
Cheryl W. DeWitt, Dr.veterinär DVM, USA
Paul Gerber-Santesson, Dipl.Ing.Agronom ETH Zürich, Simrishamn
Ann Marie Santesson Gerber, Agronom, Simrishamn
Heikki Sirkkola, Veterinär DVM, Helsingfors/ Finland
Nils-Einar Svensson, Leg.veterinär, Sjöbo
Patrik Zanolari, Dr.med.vet. FVH for ruminants, Dip.ECBHM, Bern/Schweiz

alpacaNORDICA har tillsammans med dessa producerat en ”lathund” för att lätt kunna användas ”i fält och stall”. Speciellt veterinärer men även alpackaägare kommer att finna mycket information och värdefulla råd i denna skrift.

Publikationen innehåller över 30 kapitel:

 • Evolution
 • Anatomi
 • Blodprov
 • Fysiologi
 • Klinisk undersökning
 • Reproduktion
 • Dräktighetsundersökning
 • Kastration
 • Hälsovården för Kameldjur
 • Utfodring
 • Hullbedömning
 • Digestion
 • Vitaminer
 • Endoparasiter
 • Hudproblem och ektoparasiter
 • Läkemedel
 • Akutsjukvård
 • Inappetens/fodervägran
 • Checklista vid obduktion
 • Vätsketerapi
 • Tuberkulos
 • Paratuberkulos
 • BVD
 • Böldsjuka
 • Epizootisjukdomar
 • Zoonoser
 • Vaccinationer
 • Import
 • Alpackahållning
 • Djurvård
 • Avel
 • Veterinärcertifikat
 • Hantering
 • Adresser och länkar
 • Litteratur

Pris: 297:- inkl. moms, porto tillkommer.
Beställ här:alpacanordica@alpacka.se


© Österlen Alpacka

Österlen Alpacka
Den Gamla Möllegården
Gröstorp
272 94 Simrishamn
+46 (0)730-92 87 57
info@alpacka.se