Veterinärinformation

Rapport från workshop för veterinärer

18-19 september 2006

Ett 10-tal veterinärer från hela Sverige plus Norge och Finland hade tagit sig till Österlen för att under två dagar diskutera alpackor tillsammans med veterinärerna Gina Bromage från England, Heikki Sirkkola från Finland, Set Bornstein och Andrea Holmström från Sverige.


Gina demonstrerar mjölktänder på en alpacka

Med stöd av sin stora praktiska erfarenhet av camelider gav Gina svar på många frågeställningar, allt från utfodring, tänder, sjukdomar och kastrering till hur man hanterar fertilitetsproblem. Hon kastrerade en hingst som dessutom hade mycket illustrativa kamptänder som sågades bort. På allmän begäran visade Gina också hur man klipper en alpackas klor.

Set Bornstein berättade om alpackans historia och speciella anatomi samt gick igenom alla tänkbara parasiter- inte minst det ständigt aktuella temat kvalster. Tack vare utmärkt bildmaterial råder väl numera ingen tvekan om hur kvalster på alpackor kan yttra sig och hur dessa kan behandlas!


Set och Heikki ultraljudsundersöker ett dräktigt sto. Ann Marie håller enligt TTEAM-metoden.

Heikki Sirkkola hade tagit med sig sin ultraljudsutrustning ända från Finland och det är vi mycket tacksamma för! Både dräktiga och icke dräktiga ston undersöktes och det konstateras att rektalt var det säkraste sättet att fastställa dräktighet vilket kan göras i så tidigt skede som fyra veckor efter betäckning. En annan, enklare utrustning provades också men med otillfredsställande resultat. Betäckningsstrategier och fertilitetsproblem diskuterades livligt.

Import av alpackor är ett ständigt aktuellt tema. Andrea Holmström från Svenska Djurhälsovården redogjorde för vad slopandet av karantänskravet vid import från EU-länder kan få för konsekvenser och vilka sjukdomar man måste kontrollera innan djur släpps över gränsen. Förutom TB, brucellos, IBR och salmonella kanske det också är dags för BVD som är ett ökande problem på alpackor i t ex USA. Tack vare svenska bönders bredvillighet att under åratal ställa upp på olika kontrollprogram har Sverige ett unikt sjukdomsläge bland lantbrukets djur och är ett av de "friskaste" länderna i världen. Kanske blir det på sikt nödvändigt att förbjuda sambete med alpackor och nöt/får för att skydda dessa stora produktionsgrenar från potentiella importerade sjukdomar.


Intresserade åskådare betraktar en kastrering.

Heikki berättade hur finska myndigheter ser på import och Ingrid Melkild från Norge, som tyvärr var tvungen att åka hem tidigare, lämnade en liten rapport över situationen i Norge. Önskvärt och optimalt vore en samordning av importkraven så att samma regler kunde gälla alla nordiska länder.

Att träffa andra veterinärer med erfarenhet av alpackor gav workshopen naturligtvis extra krydda. Det är alltid bra att ha ett nätverk som man vid behov kan kontakta. alpacaNORDICA räknar med att alpackaintresset stiger bland nordiska veterinärer och att det kommer att finnas intresse för en ny workshop om ett par år

 

Österlen Alpacka
Den Gamla Möllegården
Gröstorp
272 94 Simrishamn
+46 (0)730-92 87 57
info@alpacka.se