Camelidynamics

Varför Camelidynamics?

Alpackor föds inte "tama". Inga alpackauppfödare i Anderna har haft lätthanterlighet som ett avelskriterium utan det är ullen som är det centrala. Man samlar in alpackorna i samband med klippningen och detta är i princip den enda "handgripliga" hantering alpackorna får.

Utanför Sydamerika är naturligtvis också ullen viktig men vi vill dessutom komma våra djur nära, kanske gå på promenader ibland eller visa upp dem i utställningssammanhang. Då är det helt nödvändigt att träna dem och det finns många sätt att göra detta. Enligt oss på Österlen Alpacka är den i särklass mest respektfulla och sympatiska metoden Camelidynamics.

Vad är Camelidynamics?

Metoden har sina rötter i Linda Tellington-Jones´ TTEAM – ett välkänt begrepp för många hästmänniskor. Marty McGee Bennett i USA har vidareutvecklat det hela till Camelidynamics.

Mycket kortfattat handlar det om att det är vi som ska lära oss att förstå hur våra alpackor tänker och reagerar så att vi, på ett för alpackorna förståeligt sätt, kan förmedla till dem vad det är vi vill att de ska göra.

Det allra första steget till detta är att få alpackorna att lita på oss och att känna sig trygga (ett tankesätt som naturligtvis ska prägla all samvaro med djur – inte bara alpackor!). En stressad alpacka är inte trygg utan reagerar instinktivt genom att välja mellan tre olika strategier. På engelska talar man om "fight, flight or freeze response" vilket fritt översatt blir kamp-, flykt eller frysningsrespons. Den sistnämnda innebär att alpackan antingen blir som förstenad eller helt enkelt lägger sig ner. Att lära sig att inte stressa sina alpackor är alltså nyckeln till en harmonisk samvaro.

Hos oss på Österlen Alpacka är ett förtroendefullt och trevligt umgänge med våra djur centralt. Vi har under alla våra år med alpackor år tillämpat Camelidynamics vilket har resulterat i trygga djur. Alla alpackor som föds här på gården blir grimtränade med mycket respekt och följer gärna med på promenad. Vårt liv tillsammans med våra alpackor brukar vara fridfullt – såväl för oss som för dem!

Marty McGee Bennet - ladda ner artikel

Läs mer i Martys artikel Young Swedish Girls Find Balance with Alpacas i Alpacas Magazine våren 2009. (Acrobat PDF, 916 kB, engelskspråkig).
Alla berörda personer har godkänt publicerandet av artikeln.

Läs även Här tränas socialt samspel utan ord. Om en grupp med autism som använder alpackor i sin träning. Skånska Dagbladet, 2012-03-11, text: Monica Otteby, foto: Gabriella Schulz. (PDF, 537 kB)

Camelidynamics Senior Consultants

Ann Marie hos Österlen Alpackas har blivit utsedd till Senior Consultant - en titel att vara rysligt stolt över men som också förpliktar!

Läs mer om Camelidynamics Senior Consultants >>

 

Österlen Alpacka
Den Gamla Möllegården
Gröstorp
272 94 Simrishamn
+46 (0)730-92 87 57
info@alpacka.se