Österlen Alpackas etiska koder

Här är en kort sammanfattning vad som gäller vid försäljning.
Läs även våra tankar kring alpackahållning.

  1. Det handlar alltid om minst tre individer av samma kön om du inte har alpackor sen tidigare. Två ston där det ena har ett litet föl vid sidan räknas som två individer och går alltså inte. En hingst/valack och två ston är inte heller aktuellt.
  2. Alpackorna är alltid nybesiktigade av veterinär enligt detta protokoll (PDF) innan de lämnar oss.
  3. Självklart informeras köparen om allt vi vet om de aktuella alpackorna.
  4. Vi låter aldrig våra ungston betäckas före 18 månaders ålder.
  5. Ungston lämnar aldrig vår gård förrän de ”medvetet” varit med om en fölningssäsong d v s upplevt fölande ston. I praktiken innebär det vanligtvis att de är minst 13-14 månader gamla. Undantaget är om de säljs tillsammans med dräktiga ston eller som föl tillsammans med sin mor.
  6. Unghingstar ska vara väl avvanda från sina mödrar och ha gått med vår hingstflock några månader innan de lämnar oss. I praktiken innebär det att de är minst 10 månader gamla om de inte säljs betydligt yngre vid sidan av sin mor.
  7. Om någon alpacka mot förmodan skulle visa sig vara infertil erbjuder vi alternativ.
  8. De flesta som köper sina alpackor från oss har deltagit i någon/några av våra kurser t ex Introduktionskurs eller hanteringskurser med Marty McGee eller Julie Taylor-Browne. Det är naturligtvis inget krav och vi informerar alltid den nya alpackaägaren om väsentligheter.
  9. Aktiv support och rådgivning såväl före som efter köpet är en självklarhet!

© Österlen Alpacka

 

Österlen Alpacka
Den Gamla Möllegården
Gröstorp
272 94 Simrishamn
+46 (0)730-92 87 57
info@alpacka.se